08002

  YläHeimo: MEGALODONTOIDEA - KUDOSPISTIÄISMÄISET
  2. PAMPHILIIDAE - KUDOSPISTIÄISET (32)
  Cephalciinae
  08-3 CAENOLYDA reticulata
Kallionkudospistiäinen
  H   10-16 31.5-
25.7
Toukan ravinto:
Mänty

Elinympäristö:
Kuuma kallio, missä hirven syömiä
tuuheentuneita mäntyjä.
Myös metsänreunan suuret männyt.

 
  08-4 ACANTHOLYDA erythrocephala
Pulskakudospistiäinen
  H   9-15 21.6-
07.7
Toukan ravinto:
Mänty, Sembra

Elinympäristö:
Aurinkoiset metsänrenamat ja
muut lämpimät, avoimet paikat.

 
  08-5 A. flaviceps
Kevään kudospistiäinen
  H   9-12 23.4-
11.7
Toukan ravinto:
Mänty, Kontramänty

Elinympäristö:
Suuret männyt, harju männiköt,
kuivat kalliot ja rämeet.

 
  08-6 A. hieroglyphica
Kirjokudospistiäinen
  S   9-17 30.5-
10.7
Toukan ravinto:
Mänty

Elinympäristö:
Aukea hiekkainen, kuuma alue.
Toukka elää pienillä 10-150cm taimilla

 
  08-7 A. posticalis
Tähtikudospistiäinen
  Y   9-15 2.6-
x.8
Toukan ravinto:
Mänty

Elinympäristö:
Monenlaiset valoisat paikat missä mäntyä

 
  08-8 CEPHALCIA abietis
Kuusenkudospistiäinen
  H   10-14 24.5-
9.8
Toukan ravinto:
Kuusi

Elinympäristö:
Vanhat kuusiaidat, valoisat kuusi alueet.

 
  08-9 C. europaea
Harvinainenkudospistiäinen
  HH   10-13 25.5-
13.7
Toukan ravinto:
Kuusi

Elinympäristö:

 
  08-10 C. arvensis
Kesänkudospistiäinen
  Y   9-13 20.5-
x.7
Toukan ravinto:
Kuusi

Elinympäristö:
Monenlaiset kuusta kasvavat paikat.
Etenkin puiden latvoissa.

 
  08-11 C. intermedia
Sekametsänkudospistiäinen
  H   9-13 28.5-
29.6
Toukan ravinto:
Kuusi

Elinympäristö:
Valoisat sekametsät, vanhat kuusiaidat

 
  08-12 C. pallidula
Etelänkudospistiäinen
  H   8-11 20.5-
14.7
Toukan ravinto:
Kuusi

Elinympäristö:
Valoisat sekametsät

 
  08-13 C. erythrogaster
Valonkudospistiäinen
  H   7-10 10.5-
3.6
Toukan ravinto:
Kuusi

Elinympäristö:
Valoisat sekametsät ja kuusikot.

 
  08-14 C. fallenii
Tummakudospistiäinen
  Y   8-11,5 22.4-
7.6
Toukan ravinto:
Kuusi

Elinympäristö:
Valoisat kuusi ja sekametsät ja niiden
reunoilla, kuusiaidat.

 
  Pamphiliinae
  08-15 NEUROTOMA iridescens
Pihlajankudospistiäinen
  H   7-12 25.6-
20.7
Toukan ravinto:
Pihlaja, Tuomi, Hapankirsikka,
Orapihlaja

Elinympäristö:
Valoisat sekametsät

 
  08-16 PAMPHILIUS histrio
Haavankudospistiäinen
  Y   10-14 30.6-
x.7
Toukan ravinto:
Haapa

Elinympäristö:
Lämpimät metsänreunat, kalliot ja
hakkuuaukeidet haapavesaikot

 
  08-17 P. brevicornis
Euroopankudospistiäinen
  H   9,5-13 14.6-
7.7
Toukan ravinto:
[Tuntematon]
 
  08-18 P. gyllenhali
Raidankudospistiäinen
  Y   7,5-11 9.6-
x.7
Toukan ravinto:
Pajut, Raita, Mustuvapaju, Virpapaju,
Tuhkapaju, Kiiltopaju

Elinympäristö:
Metsäteiden varret, aurinkoiset paikat.

 
  08-19 P. betulae
Koivunkudospistiäinen
  H   10-16 x.6-
20.7
Toukan ravinto:
Haapa, myös Populus nigra.

Elinympäristö:
Lämpimät aurinkoiset metsänreunat

 
  08-20 P. inanitus
Ruusunkudospistiäinen
  Y   7-11 x.6-
3.7
Toukan ravinto:
Metsäruusu, Juhannusruusu,
Mustilan ruusu, viljellyt ruusut.

Elinympäristö:
Aurinkoiset lämpimät puutarhat ja
metsänaukiot, joissa on ruusuja.

 
  08-21 P. nemorum
Mansikankudospistiäinen
  H   7-11 29.5-
20.6
Toukan ravinto:
Ahomansikka, Puutarhamansikka

Elinympäristö:
Mansikkaviljelmät, kedot, rautatien vallit

 
  08-22 P. sylvaticus
Yleinen pihlajankudospistiäinen
  Y   8-11 x.6-
13.7
Toukan ravinto:
Pihlaja, Tuomi, Oratuomi, Kirsikka,
Omenapuu, Päärynä, Orapihlaja,
Tuomipihlaja

Elinympäristö:
Monenlaiset paikat, aurinkoiset ja
aukeat paikat.

 
  08-23 P. fumipennis
Lepänkudospistiäinen
  H   7,5-11 16.6-
2.7
Toukan ravinto:
Harmaaleppä, Pähkinäpensas

Elinympäristö:
Aurinkoiset ja suojaiset paikat.

 
  08-24 P. latifrons
Pienien haapojenkudospistiäinen
  H   10-14 4.6-
22.7
Toukan ravinto:
Haapa, Raita

Elinympäristö:
Lämpimät aurinkoiset paikat.

 
  08-25 P. pallipes
Rauduskoivunkudospistiäinen
  H   7-12 x.6-
x.7
Toukan ravinto:
Hieskoivu, Rauduskoivu

Elinympäristö:
Monenlaiset valoisat paikat.

 
  08-26 P. vafer
Tervalepänkudospistiäinen
  H   8-11 28.5-
8.7
Toukan ravinto:
Tervaleppä

Elinympäristö:
Aurinkoisilta paikoilta.

 
  08-27 P. depressus
Harmaalepänkudospistiäinen
  Y   8-11 21.5-
x.7
Toukan ravinto:
Harmaaleppä

Elinympäristö:
Aurinkoiset metsän reunat.

 
  08-28 P. albopictus
Tuomenkudospistiäinen
  H   7-10 27.5-
x.7
Toukan ravinto:
Tuomi

Elinympäristö:
Lämpimät metsänreunat ja puutarhat.

 
  08-29 P. varius
Pienien koivujenkudospistiäinen
  Y   7-10 x.6-
x.7
Toukan ravinto:
Hieskoivu, Rauduskoivu

Elinympäristö:
Valoisat metsät ja niiden laitamat.

 
  08-30 P. hortorum
Vadelman kudospistiäinen
  Y   7-11 10.6-
17.7
Toukan ravinto:
Vadelma, Lillukka

Elinympäristö:
Puutarhat, metsänaukiot, hakkuulinjat,
aurinkoiset paikat

 
  08-31 P. balteatus
Metsäruusunkudospistiäinen
  Y   7-11 2.6-
18.7
Toukan ravinto:
Ruusu, Metsäruusu, Juhannusruusu,
Mustilan ruusu.

Elinympäristö:
Aurinkoiset paikat ruusukasvustoissa.

 
  08-32 P. aucupariae
Pienien pihlajienkudospistiäinen
  H   8-11.5 22.5-
30.6
Toukan ravinto:
Pihlaja

Elinympäristö:
Valoisat metsät, sekä kuusimetsien
aluskasveina kasvavilta pieniltä pihlajilta.

 
  08-33 P. thorwaldi
Kuusamankudospistiäinen
  H   9,5-11 7.6-
11.7
Toukan ravinto:
Lehtokuusama

Elinympäristö:
Valoisat metsät, harjanteet

 
  08-34 ONYCHOLYDA sertata
Mesiangervonkudospistiäinen
  H   8-10,5 16.6-
17.7
Toukan ravinto:
Mesiangervo

Elinympäristö:
Aurinkoiset ja rehevät paikat.