+

06

+

06048

  Nro Lajinimi Värit Ylei-
syys
Levin
näisyys
Siipiväli PM
KK
Laji Tiedot: VRK
Sää
Keräily
  YläHeimo: PYRALOIDEA - KOISAMAISET
  66. PYRALIDAE - KOISAT (197)
  Pyralinae - Pesäkoisat
  06-2359 APHOMIA sociella
Pesäkoisa
           
  06-2360 A. zelleri
Hietikkopesäkoisa
           
  06-2361 ACHROIA grisella
Pikkuvahakoisa
           
  06-2362 GALLERIA mellonella
Isovahakoisa
           
  06-2363 SYNAPHE punctalis
Kärsäkoisa
           
  06-2364 PYRALIS lienigialis
Pahnakoisa
           
  06-2365 P. farinalis
Lesekoisa
           
  06-2366 P. regalis
Jalokoisa
           
  06-2367 AGLOSSA pinguinalis
Navettakoisa
           
  06-2368 HYPSOPYGIA costalis
Punekoisa
           
  06-2369 ORTHOPYGIA glaucinalis
Viherkoisa
           
  06-2370 ENDOTRICHA flammealis
Sukaskoisa
           
  Phycitinae - Soukkokoisat
  06-2371 CRYPTOBLADES bistriga
Kaksviirukoisa
           
  06-2372 SALEBRIOPSIS albicilla
Valkopääkoisa
           
  06-2373 ELEGIA similella
Tammenkuorikoisa
           
  06-2374 ORTHOLEPIS vacciniella
Juolukkakoisa
           
  06-2375 O. betulae
Koivukoisa
           
  06-2376 PYLA fusca
Sysikoisa
           
  06-2377 PEMPELIELLA dilutella
Pikkuarokoisa
           
  06-2378 P. ornatella
Isoarokoisa
           
  06-2379 CATASTIA marginea
Tervakoisa
           
  06-2380 C. kistrandella
Tunturikoisa
           
  06-2381 POLOPEUSTIS altensis
Kurjenhernekoisa
           
  06-2382 SCIOTA rhenella
Poppelikoisa
           
  06-2383 S. hostilis
Haavikkokoisa
           
  06-2384 S. adelphella
Hopeapajukoisa
           
  06-2385 S. fumella
Pajukkokoisa
           
  06-2386 S. lucipetella
Kaakonkoisa
           
  06-2387 SELAGIA spadicella
Kanervakoisa
           
  06-2388 ETIELLA zinckenella
Valehietikkokoisa
           
  06-2389 PIMA boisduvaliella            
  06-2390 ONCOCERA semirubella
Punakeltakoisa

Kuva: (Erik M.) Hirvihaara
           
  06-2391 O. faecella
Sinesoukkokoisa
           
  06-2392 PEMPELIA palumbella
Nummisoukkokoisa
           
  06-2393 P. formosa
Kangassoukkokoisa
           
  06-2394 PSOROSA nucleolella
Arosoukkokoisa
           
  06-2395 DIORYCTRIA abietella
Kuusenkäpykoisa
           
  06-2396 D. simplicella
Männynversokoisa
           
  06-2397 D. schuetzeella
Kuusenkuorikoisa
           
  06-2398 D. sylvestrella
Männynkuorikoisa
           
  06-2399 PHYCITA roborella
Tammensoukkokoisa
           
  06-2400 HYPOCHALCIA ahenella
Mäkikoisa
           
  06-2401 NEPHOPTERIX angustella
Sorvalinpensaskoisa
           
  06-2402 CONOBATHRA repandana
Lehtokäärökoisa
           
  06-2403 TRACHYCERA suavella
Oratuomikäärökoisa
           
  06-2404 T. advenella
Pihlajakäärökoisa
           
  06-2405 ACROBASIS consociella
Taimikäärökoisa
           
  06-2406 A. sodalella
Tammikäärökoisa
           
  06-2407 APOMYELOIS bistriatellus
Kääpäkoisa
           
  06-2408 EPISCYTHRASTIS tetricella
Harmosoukkokoisa
           
  06-2409 EURHODOPE cirrigerella
Ruusuruohokoisa
           
  06-2410 MYELOIS circumvolutus
Pilkkukoisa
           
  06-2411 ZOPHODIA grossulariella
Viinimarjakoisa
           
  06-2412 ASSARA terebrella
Männynkäpykoisa
           
  06-2413 EUZOPHERA pinguis
Saarnikoisa
           
  06-2414 E. cinerosella
Koiruohokoisa
           
  06-2415 E. fuliginosella
Kalliokoisa
           
  06-2416 NYCTEGRETIS lineana
Vinojuovakoisa
           
  06-2417 ANCYLOSIS cinnamomella
Kanelikoisa
           
  06-2418 HOMOEOSOMA sinuellum
Heinäratamokoisa
           
  06-2419 H. nebulellum
Isokukkakoisa
           
  06-2420 PHYCITODES maritimus
Ketokukkakoisa
           
  06-2421 P. binaevellus
Täpläkukkakoisa
           
  06-2422 P. lacteellus
Maitokukkakoisa
           
  06-2423 P. saxicola
Pikkukukkakoisa
           
  06-2424 P. albatellus
Piennarkukkakoisa
           
  06-2425 VITULA edmandsii
Kimalaiskoisa
           
  06-2426 V. biviella
Männynhedekoisa
           
  06-2427 PLODIA interpunctella
Keittiökoisa
           
  06-2428 EPHESTIA kuehniella
Jauhokoisa
           
  06-2429 E. mistralella
Variksenmarjakoisa
           
  06-2430 E. elutella
Kaakaokoisa
           
  06-2431 CADRA cautella
Mantelikoisa
           
  06-2432 ANERASTIA lotella
Hietakoisa
           
  Scopariinae - Sammalkoisat
  06-2433 SCOPARIA subfusca
Isosammalkoisa
           
  06-2434 S. basistrigalis
Juomusammalkoisa
           
  06-2435 S. ambigualis
Metsäsammalkoisa
           
  06-2436 S. ancipitella
Rytösammalkoisa
           
  06-2437 S. pyralella
Ketosammalkoisa
           
  06-2438 GESNERIA centuriella
Jättisammalkoisa
           
  06-2439 EUDONIA lacustrata
Parvisammalkoisa
           
  06-2440 E. pallida
Kuultosammalkoisa
           
  06-2441 E. murana
Sysisammalkoisa
           
  06-2442 E. alpina
Lapinsammalkoisa
           
  06-2443 E. laetella
Sirosammalkoisa
           
  06-2444 E. aequalis
Taigasammalkoisa
           
  06-2445 E. truncicolella
Syyssammalkoisa
           
  06-2446 E. mercurella
Kalliosammalkoisa
           
  06-2447 E. sudetica
Kangassammalkoisa
           
  Heliohelinae
  06-2448 HELIOTHELA wulfeniana
Orvokkikoisa
           
  Crambinae - Heinäkoisat
  06-2449 CHILO phragmitellus
Ruokokoisa
           
  06-2450 CALAMOTROPHA paludella
Turakoisa
           
  06-2451 EUCHROMIUS ocelleus
Kulkutähtikoisa
           
  06-2452 PLATYTES cerussella
Töpöheinäkoisa
           
  06-2453 P. alpinella
Ketoheinäkoisa
           
  06-2454 CATOPTRIA permutatella
Reunajuovakoisa
           
  06-2455 C. pinella
Kangasjuovakoisa

Kuva: (Erik M.) Hirvihaara
           
  06-2456 C. permiaca
Idänjuovakoisa
           
  06-2457 C. magaritella
Kiilajuovakoisa
           
  06-2458 C. furcatella
Lapinjuovakoisa
           
  06-2459 C. fulgidella
Hopeajuovakoisa
           
  06-2460 C. maculalis
Täpläjuovakoisa
           
  06-2461 C. falsella
Metsäjuovakoisa
           
  06-2462 C. verella
Lehtojuovakoisa
           
  06-2463 C. lythargyrella
Kalvasjuovakoisa
           
  06-2464 THISANOTIA chrysonuchella
Ruskopääheinäkoisa
           
  06-2465 PEDIASIA fascelinella
Dyyniheinäkoisa
           
  06-2466 P. luteella
Okraheinäkoisa
           
  06-2467 P. truncatella
Rämeheinäkoisa
           
  06-2468 P. contaminella
Hietaheinäkoisa
           
  06-2469 P. aridella
Pihaheinäkoisa
           
  06-2470 AGRIPHILA deliella
Syysheinäkoisa
           
  06-2471 A. tristella
Isoheinäkoisa
           
  06-2472 A. inquinatella
Piennarheinäkoisa
           
  06-2473 A. selasella
Rantaheinäkoisa
           
  06-2474 A. straminella
Nurmiheinäkoisa
           
  06-2475 A. poliella
Soukkoheinäkoisa
           
  06-2476 A. biarmica
Kirjoheinäkoisa
           
  06-2477 CHRYSOTEUCHIA culmella
Harmoheinäkoisa
           
  06-2478 CRAMBUS pascuellus
Isohopeaheinäkoisa
           
  06-2479 C. silvellus
Pikkuhopeaheinäkoisa
           
  06-2480 C. uliginosellus
Nevaheinäkoisa
           
  06-2481 C. ericellus
Kangasheinäkoisa
           
  06-2482 C. alienellus
Suoheinäkoisa
           
  06-2483 C. heringiellus
Sysiheinäkoisa
           
  06-2484 C. pratellus
Niittyheinäkoisa
           
  06-2485 C. lathoniellus
Metsäheinäkoisa
           
  06-2486 C. hamellus
Harjuheinäkoisa
           
  06-2487 C. perlellus
Kultaheinäkoisa
           
  Schoenobiinae
  06-2488 SCHOENOBIUS gigantellus
Ruovikkokoisa
           
  06-2489 DONACAULA forficella
Sorsimokoisa
           
  06-2490 D. mucronella
Sarakoisa
           
  Nymphulinae - Vesikoisat
  06-2491 ELOPHILA nymphaeata
Lummekoisa

Kuva: (Erik M.) Hirvihaara
           
  06-2492 ACENTRIA ephemerella
Uposkoisa
           
  06-2493 CATACLYSTA lemnata
Limaskakoisa
           
  06-2494 PARAPOYNX stratiotatum
Purokoisa
Ojakoisa
           
  06-2495 NYMPHULA nitidulata
Järvikoisa

Kuva: (Erik M.) Hirvihaara
           
  Odontiinae
  06-2496 METAXMESTE schrankiana
Yökköskoisa
           
  06-2497 CYNAEDA dentalis
Neidonkielikoisa
           
  06-2498 EPASCESTRIA pustulalis
Rohtorastikoisa
           
  Evergestinae - Kaalikoisat
  06-2499 EVERGESTIS frumentalis
Arokaalikoisa
           
  06-2500 E. forficalis
Kaalikoisa

Kuva: (Erik M.) Hirvihaara
           
  06-2501 E. extimalis
Pinnarkaalikoisa
           
  06-2502 E. limbata
Äkämäkaalikoisa
           
  06-2503 E. pallidata
Kanankaalikoisa
           
  06-2504 E. aenealis
Ruskokaalikoisa
           
  Pyraustinae - Okakoisat
  06-2505 UDEA ferrugalis
Vaellusokakoisa
           
  06-2506 U. fulvalis
Ruso-okakoisa
           
  06-2507 U. lutealis
Keltaokakoisa
           
  06-2508 U. elutalis
Idänokakoisa
           
  06-2509 U. prunalis
Metsäokakoisa
           
  06-2510 U. inquinatalis
Pihlajanokakoisa
           
  06-2511 U. accolalis
Pikkuokakoisa
           
  06-2512 U. nebulalis
Niittyokakoisa
           
  06-2513 U. decrepitalis
Kalvasokakoisa
           
  06-2514 U. olivalis
Lepikko-okakoisa
           
  06-2515 U. hamalis
Nunnaokakoisa
           
  06-2516 OPSIBOTYS fuscalis
Valeokakoisa
           
  06-2517 LOXOSTEGE turbidalis
Marunakirjokoisa
           
  06-2518 L. sticticalis
Kulkukirjokoisa
           
  06-2519 L. commixtalis
Suokirjokoisa
           
  06-2520 L. ephippialis
Lapinkirjokoisa
           
  06-2521 PYRAUSTA cingulatus
Nunnakirjokoisa
           
  06-2522 P. sanguinalis
Verikirjokoisa
           
  06-2523 P. despicatus
Ruskokirjokoisa
           
  06-2524 P. porphyralis
Käpäläkirjokoisa
           
  06-2525 P. auratus
Meiramikirjokoisa
           
  06-2526 P. purpuralis
Punakirjokoisa

Kuva: (Erik M.) Hirvihaara
           
  06-2527 P. ostrinalis
Kenttäkirjokoisa
           
  06-2528 P. nigratus
Surukirjokoisa
           
  06-2529 P. aerealis
Silokirjokoisa
           
  06-2530 NASCIA cilialis
Turakirjokoisa
           
  06-2531 SITOCHROA palealis
Kalvaskoisa
           
  06-2532 S. verticalis
Keltakoisa
           
  06-2533 PERINEPHELA lancealis
Punalatvakoisa
           
  06-2534 PHLYCTAENIA coronata
Seljakoisa
           
  06-2535 P. stachydalis
Pähkämökoisa
           
  06-2536 P. perlucidalis
Ohdakekoisa
           
  06-2537 ALGEDONIA terrealis
Piiskukoisa
           
  06-2538 PSAMMOTIS pulveralis
Minttukoisa
           
  06-2539 OSTRINIA palustralis
Punakoisa
           
  06-2540 O. nubilalis
Maissikoisa
           
  06-2541 EBULEA crocealis
Hirvenjuurikoisa
           
  06-2542 ANANIA funebris
Valkotäpläkoisa

Kuva: (Erik M.) Hirvihaara
           
  06-2543 A. verbascalis
Tulikukkakoisa
           
  06-2544 A. sp. nr. verbascalis            
  06-2545 EURRHYPARA hortulata
Nokkoskoisa

Kuva: (Erik M.) Hirvihaara
           
  06-2546 PARATALANTA pandalis
Pikkukuultokoisa
           
  06-2547 P. hyalinalis
Isokuultokoisa
           
  06-2548 PLEUROPTYA ruralis
Isokoisa

Kuva: (Erik M.) Hirvihaara
           
  06-2549 MECYNA flavalis
Ketokoisa
           
  06-2550 AGROTERA nemoralis
Liuskakoisa
           
  06-2551 DIASEMIA reticularis
Koukerokoisa
           
  06-2552 DUPONCHELIA fovealis
Kasvihuonekoisa
           
  06-2553 PALPITA unionalis
Hopeakoisa
           
  06-2554 DOLICHARTHRIA punctalis
Pitkäkoipikoisa
           
  06-2555 NOMOPHILA noctuella
Vaelluskoisa