www.EERIKINLUONTO.com

Luonnontutkija Veikko Erik Mäkisen omistama
Kalat Kirjallisuus
   
   

Luonnontutkija Veikko Erik Mäkisen kuvaamat
Lajivideot Kalat
Numero Lajinimi Lajin Video Linkit
     
     

YLEISYYS
(Universality)
IMP
Hyvin
Yleinen
Yleinen Satunnainen Harvinainen Hyvin
Harvinainen
Rauhoitettu
Suomessa
Sukupuutto
Suomessa
Importti
Suomessa
Very
Common
General Accidental Rareness Very Rare Protection
Finland
Extinction
Finland
Import
Finland

v11.101 / ¤ 13.04.2018 ¤
© 2018 EerikinLuonto.com, Suomi - Finland, Mäntsälän Hirvihaara. Luonnontutkija Veikko Erik Mäkinen. ValkoVihreä (OikeistoVihreä).
03 KALAT Finland (106) 38 Heimoa
CEPHALASPIDIMORPHI / CHONDRICHTHYES / OSTEICHTHYES
0301 ¤ 13.04.2018 ¤ 03001. Petrozonidae - Nahkiaiset >>>
03038. Pleronectidae - Oikeasilmäkampelat
v11.101
v8.81
Luokka: CEPHALASPIDIMORPHI - YMPYRÄSUISET
= Cyclostomata
Lahko: PETROMYZONIFORMES - NAHKIAISKALAT
Petromyzonidae

- Nahkiaiset (3)

v8.81


1. Nahkiainen
(Lampetra fluviatilis)
[
Photo:]

2. Pikkunahkiainen
(Lampetra planeri)
[
Photo:]

3. Merinahkiainen
(Lampetra marinus)
[
Photo:]
  Kesken - työnalla
(13.04.2018)

Kesken uudelleen järjestely

Lajien tietojen yhdistäminen uudelleen

Tästä alaspäin olevat heimot.

Luokka: CHONDRIHTHYES - RUSTOKALAT
Lahko: LAMNIFORMES - SILLIHAIKALAT
Lamnidae

- Sillihait (1)

v8.81


4. Sillihai
(Lamna nasus)
[
Photo:]
       
Lahko: SQUALIFORMES - PIIKKIHAIKALAT
Squalidae

- Piikkihait (1)

v8.81


5. Piikkihai
(Squalus acanthias)
[
Photo:]
       
Luokka: OSTEICHTHYES - LUUKALAT
Lahko: ACIPENSERIFORMES - SAMPIKALAT
Acipenseridae

- Sammet (6)

v8.81


6. Sampi
(Acipenser sturio)
[
Photo:]

7. Siperiansampi
(Acipenser baeri)
[
Photo:]

8. Venäjänsampi
(Acipenser gueldenstaedti)
[
Photo:]

9. Sterletti
(Acipenser ruthenus)
[
Photo:]

10. Sinisampi
(Acipenser oxyrinchus)
[
Photo:]
+
11. Tähtisampi
(Acipenser stellatus)
[
Photo:]
       
Lahko: CLUPEIFORMES - SILLIKALAT
Clupeidae

- Sillikalat (4)

v8.81


12. Täpläsilli
(Alosa fallax)

13. Pilkkusilli
(Alosa alosa)

14a. Silli
(Clupea harengus harengus)

14b. Silakka
(Clupea harengus membras)

15. Kilohaili
(Clupea sprattus)
Engraulidae

- Sardellit (1)

v8.81


16. Sardelli
(Engraulis encrasicholus)
       
Lahko: ANGUILLIFORMES - ANKERIASKALAT
Anguillidae

- Ankeriaat (1)

v8.81


17. Ankerias
(Anguilla anguilla)
       
Congiridae

- Meriankeriaat (1)

v8.81


18. Meriankerias
(Conger conger)
       
Lahko: SALMONIFORMES - LOHIKALAT
Esocidae

- Hauet (1)

v8.81


19. Hauki
(Esox lucius)
       
Salmonidae

- Lohet (16)

v8.81


20. Siika
(Coregonus lavaretus)

21. Peledsiika
(Coregonus peled)

22. Pyörökuonosiika
(Coregonus nasus)

23. Muikku
(Coregonus albula)

24. Kyttyrälohi
(Oncorhynchus gorbuscha)
+
25. Koiralohi
(Oncorhynchus keta)

26. Kirjolohi
(Oncorhynchus mykiss)

27. Hopealohi
(Oncorhynchus kisutch)

28. Punalohi
(Oncorhynchus nerka)

29. Kuningaslohi
(Oncorhynchus tschawytscha)
+
30. Lohi
(Salmo salar)

31. Purotaimen
(Salmo trutta)

32. Kirjotaimen
(Salmo gairdneri)

33. Nieriä
(Salvelinus alpinus)

34. Puronieriä
(Salvelinus fontinalis)
+
35. Harmaanieriä
(Salvelinus namaycush)
       
Thymallidae

- Harjukset (1)

v8.81


36. Harjus
(Thymallus thymallus)
       
Osmeridae

- Kuorreet (1)

v8.81


37. Kuorre
(Osmerus eperlanus)
       
Lahko: CYPRINIFORMES - KARPPIKALAT
Cyprinidae

- Särkikalat (20)

v8.81


38. Sulkava
(Abramis ballerus)

39. Lahna
(Abramis brama)

40. Salakka
(Abramis alburnus)

41. Toutain
(Aspius aspius)

42. Pasuri
(Blicca bjoerkna)
+
43. Ruutana
(Carassius carassius)

44. Hopearuutana
(Carassius auratus)

45. Karppi
(Cyprinus carpio)

46. Törö
(Gobio gobio)

47. Turpa
(Leuciscus cephalus)
+
48. Seipi
(Leuciscus leuciscus)

49. Säyne
(Leuciscus idus)

50. Miekkasärki
(Pelecus cultratus)

51. Mutu
(Phoxinsus phoxinus)

52. Särki
(Rutilus rutilus)
+
53. Sorva
(Scardinius erythrophthalmus)

54. Suutari
(Tinca tinca)

55. Vimpa
(Vimba vimba)

56. Ruohokarppi
(Ctenopharyngodon idella)

57. Allikkosalakka
(Leucaspius delineatus)
Catostomidae

- Imukarpit (1)

v8.81


58. Imukarppi
(Catostomus catostomus)
       
Cobitidae

- Rantanuoliaiset (1)

v8.81


59. Rantanuoliainen
(Cobitis taenia)
       
Balitoridae

- Nuoliaiset (1)

v8.81


60. Kivennuoliainen
(Nemacheilus barbatulus)
       
Lahko: SILURIFORMES - MONNIKALAT
Siluridae

- Monnit (1)

v8.81


61. Monni
(Silurus glanis)
       
Ictaluridae

- Piikkimonnit (1)

v8.81


62. Pikkimonni
(Ictalurus melas)
       
Lahko: GADIFORMES - TURSKAKALAT
Gadidae

- Turskat (1)

v8.81


63. Turska
(Gadus morhua)
       
Lotidae

- Mateet (2)

v8.81


64. Made
(Lota lota)

65. Neliviiksimade
(Onos cimbrius)
     
Lahko: ATHERINIFORMES - HOPEAKYLKIKALAT
Belonidae

- Nokkakalat (1)

v8.81


66. Nokkakala
(Belone belone)
       
Lahko: SYNGNATHIFORMES - PUTKISUUKALAT
Syngnathidae

- Merineulat (2)

v8.81


67. Merineula
(Nerophis ophidion)

68. Särmäneula
(Siphonostoma typhle)
     
Lahko: GASTEROSTEIFORMES - PIIKKIKALAT
Gasterosteidae

- Piikkikalat (4)

v8.81


69. Kolmipiikki
(Gasterosteus aculeatus)

70. Kymmenpiikki
(Pungitius pungitius)

71. Vaskikala
(Spinachia spinachia)

72. Viisipiikki
(Culaea inconstans)
 
Lahko: SCORPAENIFORMES - SIMPPUKALAT
Cottidae

- Simput (5)

v8.81


73. Piikkisimppu
(Ceratocottus bubalis)

74. Kivisimppu
(Cottus gobio)

75. Kirjoeväsimppu
(Cottus poecilopus)

76. Härkäsimppu
(Myoxocephalus quadricornis)

77. Isosimppu
(Myoxocephalus scorpius)
Agonidae

- Partasimput (1)

v8.81


78. Partasimppu
(Agonus cataphractus)
       
Cyclopteridae

- Imukalat (2)

v8.81


79. Rasvakala
(Cyclopterus lumpus)

80. Imukala
(Liparis liparis)
     
Lahko: PERCIFORMES - AHVENKALAT
Pecidae

- Ahvenet (3)

v8.81


81. Kiiski
(Acerina cernua)

82. Ahven
(Perca fluviatilis)

83. Kuha
(Stizostedion lucioperca)
   
Moronidae

- Bassit (1)

v8.81


84. Meribassi
(Dicentrarchus labrax)
       
Centrarchidae

- Aurinkoahvenet (2)

v8.81


85. Pikkubassi
(Micropterus dolomieu)

86. Isobassi
(Micropterus salmoides)
     
Scombridae

- Makrillit (2)

v8.81


87. Sarda
(Sarda sarda)

88. Makrilli
(Scomber scombrus)
     
Stichaeidae

- Elaskat (1)

v8.81


89. Elaska
(Lumpenus lampretaeformis)
       
Pholididae

- Teistikalat (1)

v8.81


90. Teisti
(Pholis gunellus)
       
Ammodytidae

- Tuulenkalat (2)

v8.81


91. Pikkutuulenkala
(Ammodytes lancea)

92. Isotuulenkala
(Ammodytes lanceolatus)
     
Mugilidae

- Keltit (2)

v8.81


93. Ohuthuulikeltti
(Mugil capito)

94. Paksuhuulikeltti
(Chelon labrosus)
     
Cobiidae

- Tokot (6)

v8.81


95. Seisenruokotokko
(Coryphopterus flavescens)

96. Mustatokko
(Gobius niger)

97. Liejutokko
(Pomatoschistus microps)

98. Hietatokko
(Pomatoschistus minutus)

99. Mustakitatokko
(Neogobius melanostomus)
+
100. Mustatäplätokko
(?)
       
Zoarcidae

- Kivinilkat (1)

v8.81


101. Kivinilkka
(Zoarces viviparus)
       
Lahko: PLERONECTIFORMES - KAMPELAKALAT
Bothidae

- Piikkikampelat (2)

v8.81


102. Piikkikampela
(Psetta maxima)

103. Silokampela
(Scopthalmus rhombus)
     
Pleronectidae

- Oikeasilmäkampelat (3)

v8.81


104. Hietakampela
(Limanda limanda)

105. Kampela
(Platichthys flesus)

106. Punakampela
(Pleuronectes platessa)
   

www.EERIKINLUONTO.com

© Tekijä: Veikko Erik U. Mäkinen. © 2018 EerikinLuonto.com, Mäntsälä, Hirvihaara, Suomi - Finland.